Tel.
797 823 157
E-mail
kancelaria@gdynianotariusze.pl
Godziny otwarcia
Pn - pt: 09:00-17:00
Notariusz Gdynia

Notariusz Gdynia

 

Zapewniamy profesjonalną i rzetelną obsługę w zakresie czynności notarialnych dokonywanych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w rezultacie dbając o bezpieczeństwo stron i obrotu prawnego.

 

Doświadczenie i kompetencje notariuszy oraz pracowników Kancelarii dają gwarancję, że czynności notarialne dokonywane są z należytą starannością oraz dbałością o zabezpieczenie praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynności notarialne mogą powodować skutki prawne.

beker andrukiewicz podpisy

NOTARIUSZE

Notariusz Gdynia

Czynności notarialne

Prawo Spółek

Zapewniamy profesjonalną obsługę w zakresie przepisów kodeksu spółek handlowych

Sprzedaż domów, działek

Kompleksowo sprawdzimy stanu prawny nieruchomości tak by zapewnić bezpieczeństwo obrotu prawnego

Prawo Rodzinne

Intercyza, podział majątku wspólnego, umowa alimentacyjna, darowizna na rzecz małoletniego  

Najem okazjonalny

Egzekucja w związku zawarciem umowy najmu okazjonalnego

Sprzedaż mieszkania

Lokal stanowiący odrębną własność lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Inne czynności notarialne

Pełnomocnictwo, testament, poświadczenie podpisu oraz notarialna kopia

Zapoznaj się z listą dokumentów

Wymagane dokumenty

notariusz doradztwo
Zasady działania i współpraca

Praca z profesjonalistami

Prezentujemy indywidualne podejście do każdego klienta, aby jak najlepiej zabezpieczyć jego interesy, dlatego nasza Kancelaria w Gdyni jest zawsze otwarta na Państwa potrzeby.

Czynności notarialne dokonywane są nie tylko w godzinach urzędowania Kancelarii notarialnej lecz także w innych, ustalanych indywidualnie terminach, w tym w dni wolne od pracy oraz w weekendy.

Notariusz Gdynia

Zasady działania

  • Wyjaśniamy treść umów, dbamy o naszych Klientów.

  • Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, chętnie na nie odpowiemy zarówno podczas spotkania w siedzibie kancelarii notarialnej.

  • Wszelkie porady prawne, informacje oraz konsultacje notarialne udzielane są bezpłatnie.

Notariusz Gdynia

Kontakt

tel : 797-823-157

  • kancelaria@gdynianotariusze.pl
  • Pn - pt: 09:00-17:00
  • Gdynia ul. Śląska 53A

LOKALIZACJA

Siedziba naszej Kancelarii Notarialnej znajduje się w Gdyni, na parterze przy ulicy Śląskiej 53A, będącej w ścisłym centrum miasta. Dzięki temu zarówno osoby zmotoryzowane, jak i użytkownicy komunikacji miejskiej oraz piesi, mają dogodny dostęp do naszej siedziby. 

MIEJSCA PARKINGOWE

dla klientów kancelarii przewidziane są miejsca parkingowe wzdłuż ulic Śląskiej i Białostockiej

Istnieje możliwość umówienia się poza godzinami pracy kancelarii oraz w weekendy.
Close
Find Nearby Zapisz położenie znacznika Wyznaczanie trasy

Przydatne linki:

Izba Notarialna w Gdańsku – https://www.gdin.pl

Krajowa Rada Notarialnahttps://www.krn.org.pl

Internetowy System Aktów Prawnychhttps://www.isap.sejm.gov.pl

Elektroniczne Księgi Wieczystehttp://ekw.ms.gov.pl

Sąd Rejonowy w Gdyni – http://gdynia.sr.gov.pl  

Blog

 

W razie konieczności i usprawiedliwionych okoliczności notariusz również dojeżdża do Klienta.

Notariusz działając jako osoba zaufania publicznego gwarantuje zgodność z prawem dokonywanych czynności, a także zadba o zabezpieczenie praw i interesów swoich Klientów.

Nasza kancelaria gwarantuje najwyższą jakość, zachowanie poufności i pełne doradztwo w zakresie sporządzanych czynności notarialnych.

Działając na podstawie przepisów prawa dokonujemy następujących czynności: sporządzamy akty notarialne (wszystkie dotyczące nieruchomości: umowy sprzedaży, darowizny, działy spadków, zniesienia współwłasności, przeniesienia własności). Ponadto akty poświadczenia dziedziczenia; podejmujemy czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego; czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej oraz testamenty.

Sporządzamy poświadczenia podpisu oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem; spisujemy wszelkie protokoły; protesty weksli i czeków; przyjmujemy na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne; sporządzamy wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów; sporządzamy projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów; składamy wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej, sporządzamy akty notarialne o poddaniu się egzekucji w związku z zawarciem umowy najmu okazjonalnego.