Tel.
797 823 157
E-mail
kancelaria@gdynianotariusze.pl
Godziny otwarcia
Pn - pt: 09:00-17:00
Notariusz Gdynia

Koszty Notarialne

Opłaty ponoszone w kancelarii notarialnej

 Notariusz pobiera podatki, opłaty sądowe oraz taksę notarialną.

Notariusz występuje jako płatnik podatków i jego obowiązkiem jest obliczenie podatku należnego od podatnika, pobranie tego podatku i wpłacenie go na rachunek właściwego organu podatkowego. Sporządzenie czynności uzależnione jest od uprzedniego wpłacenia przez stronę należnego podatku. Podatek jest wpłacany na rachunek bankowy notariusza przed dokonaniem czynności albo gotówką w kancelarii w chwili dokonywania tej czynności.

Notariusz pobiera opłatę sądową od wniosku o dokonanie wpisu w księdze wieczystej w przypadku, gdy w akcie notarialnym zawarty jest wniosek o dokonanie wpisu w księdze wieczystej podlegający opłacie sądowej.

Notariusz z tytułu dokonywanej czynności notarialnej pobiera wynagrodzenie, którego wysokość jest ustalana w oparciu o Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Opłaty w praktyce

1. Przesłanie wszelkich niezbędnych dokumentów

W celu wstępnej weryfikacji stanu prawnego prosimy o dostarczenie wszelkich niezbędnych dokumentów, które okażą się niezbędne dla dokonania czynności.

2. Podanie szczegółowej wyceny

Po szczegółowej analizie dokumentów, stanu prawnego i zamiaru stron co do wywołania określonych skutków prawnych podajemy szczegółową wycenę obejmującą podatki, opłaty sądowe oraz taksę notarialną.

3. Akceptacja kosztów

W razie jakichkolwiek wątpliwości co do podanych kosztów prosimy o kontakt w celu podania szczegółowego wyjaśnienia.

4. Przystąpienie do sporządzania umowy

Po zaakceptowaniu finalnych kosztów przystępujemy do sporządzania zamierzonej czynności notarialnej.

Opłata za wpis do Rejestru Spadkowego

W związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 2016 roku w sprawie sposobu uiszczania i wysokości opłat za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym przez notariusza albo przez sąd  oraz nowelizacją art. 95i  ustawy Prawo o notariacie notariusz ma również obowiązek pobrania opłaty w wysokości 5 zł w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku za wpis do Rejestru Spadkowego.

Zwolnienie od opłat

Jeżeli strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia. 

Napisz do nas

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie skontaktuj sie z nami.

Zadzwoń: 797 823 157

kancelaria@ gdynianotariusze.pl Pn, Wt, Czw, Pt 09:00-16:00,                Śr 09:00-17:30