Tel.
797 823 157
E-mail
kancelaria@gdynianotariusze.pl
Godziny otwarcia
Pn - pt: 09:00-17:00
Notariusz Gdynia

Akt Poświadczenia Dziedziczenia

kopia notarialna

Akt Poświadczenia Dziedziczenia

Sporządzony przez notariusza akt poświadczenia dziedziczenia stanowi dowód na to, że wskazana w nim osoba jest spadkobiercą.

Przeprowadzenie notarialnego poświadczenia dziedziczenia możliwe jest wyłącznie w przypadku osobistego udziału wszystkich potencjalnych spadkobierców. Uczestnicy aktu poświadczenia dziedziczenia muszą działać samodzielnie. Dokonanie czynności przyjęcia spadku w imieniu małoletnich bez zgody sądu opiekuńczego jest możliwe wyłącznie przez jej opiekunów prawnych z dobrodziejstwem inwentarza. Przyjęcie spadku wprost lub jego odrzucenie wymaga uprzedniego uzyskania przez opiekunów prawnych małoletniego zgody sądu opiekuńczego. 

Sporządzenie przez Notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia pełni identyczną funkcję jak stwierdzenie nabycia spadku przez Sąd

Kiedy do Notariusza

Notariusz może sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia jeśli:

  • Śmierć spadkodawcy nastąpiła po dniu 30 czerwca 1984 r.
  • Spadkodawca w chwili śmierci nie był cudzoziemcem
  • Nie ma sporu co do osoby (osób) spadkobiercy i wysokości przypadających dla nich udziałów w spadku
  • W czynności będą brali osobiście udział wszyscy spadkobiercy, zarówno ustawowi, jak i testamentowi
  • Nie zostało wydane wcześniej sądowe postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku
  • W skład spadku nie wchodzą nieruchomości położone za granicą

Dokumenty

1. Odpis aktu zgonu spadkodawcy

2. Odpisy aktów stanu cywilnego osób powołanych do spadku z mocy ustawy

3. Testament(y) spadkodawcy, jeśli został(y) sporządzony(e)

4. Numer PESEL spadkodawcy

Efekt

Zarejestrowany w Rejestrze Spadkowym akt poświadczenia dziedziczenia ma moc postanowienia sądu w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku. Przy czym zgodnie z art. 1025 §2 kodeksu cywilnego domniemywa się, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku albo poświadczenie dziedziczenia, jest spadkobiercą.

Napisz do nas

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie skontaktuj sie z nami.

Zadzwoń: 797 823 157

kancelaria@ gdynianotariusze.pl Pn, Wt, Czw, Pt 09:00-16:00,        Śr 9:00-17:30