Tel.
797 823 157
E-mail
kancelaria@gdynianotariusze.pl
Godziny otwarcia
Pn - pt: 09:00-17:00
Notariusz Gdynia

Intercyza

Rozdzielność majątkowa

Rozdzielność majątkowa

Sporządzamy umowy majątkowe małżeńskie (intercyzy) zarówno przed jak i po zawarciu związku małżeńskiego. Umowa majątkowa małżeńska może być zmieniona albo rozwiązana. W razie jej rozwiązania w czasie trwania małżeństwa, powstaje między małżonkami wspólność ustawowa, chyba że strony postanowiły inaczej.

Przedmioty majątkowe nabyte przez każdego z małżonków przed zawarciem związku małżeńskiego stanowią ich majątki osobiste.

Z kolei z chwilą zawarcia małżeństwa pomiędzy małżonkami z mocy ustawy powstaje wspólność majątkowa. Co do zasady wszystkie przedmioty nabyte w czasie trwania wspólności przez oboje małżonków lub przez jednego z nich wchodzić będą w skład majątku objętego wspólnością ustawową.

Po zawarciu związku małżeńskiego wyróżniamy trzy majątki: majątek osobisty żony, majątek osobisty męża oraz majątek wspólny małżonków.

 

W razie umownego ustanowienia rozdzielności majątkowej, każdy z małżonków zachowuje zarówno majątek nabyty przed zawarciem umowy, jak i majątek nabyty później.

Napisz do nas

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie skontaktuj sie z nami.

Zadzwoń: 797 823 157

kancelaria@ gdynianotariusze.pl Pn, Wt, Czw, Pt 09:00-16:00,        Śr 9:00-17:30