Tel.
797 823 157
E-mail
kancelaria@gdynianotariusze.pl
Godziny otwarcia
Pn - pt: 09:00-17:00
Notariusz Gdynia

Umowa Warunkowa

Prawo Pierwokupu

Najczęściej umowy warunkowe wymagane są, gdy uprawnionym podmiotom przysługuje ustawowe prawo pierwokupu wynikające m.in. z ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o lasach czy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Notariusz ma obowiązek ustalić czy dana nieruchomość znajduje się na obszarze objętym ustawowym prawem pierwokupu. Podczas umawiania wizyty w naszej kancelarii zostaną Państwo poproszeni o przedłożenie wszystkich stosownych dokumentów, które wykluczą lub potwierdzą konieczność sporządzenia umowy warunkowej. 

Sprzedaż dokonana z pominięciem ustawowego prawa pierwokupu jest bezwzględnie nieważna.

Krok po kroku

1. Przedstawienie wszystkich wymaganych przez notariusza dokumentów

Notariusz może uzależnić dokonania czynności od okazania między innymi: zaświadczenie o położeniu nieruchomości w strefie rewitalizacji, zaświadczenia wydanego w oparciu o przepisy ustawy ustawy o lasach, zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

2. Ustalenie czy w stosunku do nieruchomości przysługuje prawo pierwokupu

3. Sporządzenie Umowy Warunkowej

Umowa warunkowa określa wszystkie istotne elementy umowy sprzedaży takie jak cena czy termin zapłaty.

4. Okres oczekiwania na odpowiedź uprawnionego

W zależności rodzaju pierwokupu w większości przypadków wynosi miesiąc.

5. Sporządzenie Umowy Przenoszącej Własność

Umowa Przenosząca Własność

W przypadku zawarcia umowy warunkowej, notariusz wysyła wypis aktu notarialnego do podmiotu uprawnionego. W przypadku uzyskania odpowiedzi negatywnej lub upływu czasu na skorzystanie z prawa pierwokupu notariusz kontaktuje się z Klientami w celu umówienia terminu na podpisanie umowy przenoszącej własność.

Napisz do nas

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie skontaktuj sie z nami.

Zadzwoń: 797 823 157

kancelaria@ gdynianotariusze.pl Pn, Wt, Czw, Pt 09:00-16:00,        Śr 9:00-17:30